Vår historie

Fra oljebu til dagens bensinstasjon

 

 

Bensinstasjonen i Myra på Vegårshei har vært der lenger enn de fleste kan huske. I starten var det ei lita bu med olje og et fat med drivstoff. Når det første salget av petroleumsprodukter startet er noe uvisst, men John Madsen startet som poståpner i 1913. Posthuset var dengang hjemme i stua, og posten var en sentral som møteplass for folk og varer. Da den første bilen kom til Vegårshei i 1919, ble det også et marked for bensin. I det året var det bare et fåtall bensinstasjoner i landet. John hadde nettverket i Posten, og bestilte opp kanner med bensin levert med postruta. Etterhvert kom det flere biler, kannene ble til fat og enkel pumpe, og helt siden starten i 1919 har det vært det som senere ble til Esso.

 

 

 

Antallet biler vokste, og etterspørselen etter drivstoff økte. Den ene pumpa som etterhvert hadde kommet, ble byttet ut med flere samtidig som den lille bua ble byttet ut med stadig større brakker.
På midten av 1950-tallet hadde stasjonen vokst til tre pumper og en liten butikk, men behovet økte stadig. Stadig flere tigere skulle fylles på tankene, og i 1964 startet byggingen av ny og større stasjonsbygning med vaske og smørehall like sør for den eksisterende stasjonen.

 

Til forskjell fra tidligere, ble pumpene nå plassert midt ute på plassen, med baldakin over og Esso-symbolet på kantene.I masten ute ved veien lyste Esso-ovalen. Den nye butikken ble tatt i bruk av Magne Madsen høsten 1965.
Så lenge skulle imidlertid ikke Magne Madsen & Co, som firmaet den gang het, få brukt butikken. Etter at Magne døde i 1977, overtok sønnen John Peder midlertidig driften. Han valgte imidlertid å satse på drosjekjøring, og overlot driften i 1978 til Per Sines, en av stasjonens ansatte. Navnet ble da endret til Vegårshei Servicesenter.

Etter få år i den lille butikken, bygde A/S Norske Esso i 1983 et tilbygg til den gamle låven på stedet. Butikken ble igjen flyttet større lokaler med ny og moderne innredning. Få år etter var også denne butikken for liten, og da lensmannskontoret fikk nye lokaler i 1985 ble en vegg slått ut og butikken dobbelt så stor. Butikken ble større, men utearealet var det samme som i 1965.

 

 

Med stadig økende bensinpris og selvbetjeningsanlegg måtte det forandringer til: Kundene måtteha tak over hodet ved pumpene. Sommeren 1989 fikk stasjonen nytt ansikt og ny design utvendig. Pumpene ble flyttet nærmere dagens butikk, og pumpetak ble satt opp. Det gamle ovale Esso-signet ble byttet ut med nytt og moderne i firkantet mast. Nye tanker ble lagt ned og den grønne plenbiten på utsiden av pumpene ble byttet ut med kulesteinsbed og blomsterurner.

 

 

Den elektroniske utviklingen nådde også Vegårshei. Til å begynne med kunne man følge med på bensin/diesel pumpene på display inne i butikken da stasjonen ble selvbetjent. Da nytt kassasystem ble innført ble det også mulig å betale med plastkort, og etterhvert kunne kundene betale utendørs med plastkort i kortautomaten – hele døgnet. Etter 21 års drift av Vegårshei Servicesenter overlot Per Sines driften av stasjonen til Magne Madsen AS 1. november 1999. Dette er et selskap eid av John Peder og Magne Ingolf Madsen, barnebarn og oldebarn til stasjonens grunnlegger for rundt 80 år tidligere. Fra å være ei lita oljebu med smøreolje og litt salg av drivstoff, har uviklingen gjennom forrige århundre ført til store endringer og en moderne bensinstasjon.


Høsten 2001 var det på nytt anleggsaktivitet på stasjonsområdet. Hittil hadde tankbilen levert drivstoffet til påfyllingskullene i bakken, men det ble nå installert sentralfyllesystem. Alle tankpåfyllingene ble samlet på en plass under pumpetaket, i tillegg til uttak for returgass. Tankbilen tar dermed med seg gassen som oppstår under fylling, slik at denne gassen ikke slipper ut i friluft. Samtidig med gravearbeidene ble Bensin 98 med kaliumtilsetning utfaset, og en gammel dieseltank fjernet.
5. mars 2002 ble en merkedag for kundene og gammel datateknologi. Esso-kjedens gamle kassasystem, Nixdorf Computer, var utviklet tidlig på 1980-tallet og hadde vært modent for utskiftning i flere år. At systemet i det hele tatt fungerte er ganske utrolig, tatt i betraktning at prosessoren var datidens mobiltelefoner langt underlegen. Harddisken var på bare 0,5 Megabyte! Det nye kassasystemet, Nucleus 9, var et av de mest moderne, PC-basert med Windows-grensesnitt.Strekkode leser kom også på plass, og dermed også prislapper på de fleste varer.

Senere har Nucleus9 blitt oppgradert en rekke ganger. De fleste oppgraderingene skyldes økt sikkerhet for bruk av betalingskort, samt behandlingen av disse transaksjonene. Før ble Esso sine kort autorisert i Norge, men etter at Esso i hele Europa fikk felles autoriseringsystem, ble telefonlinja kuttet og kommunikasjonen lagt over på satelitt høsten 2005. 

Frem til 2010 var det oljeselskapet, Esso Norge, som eide drivstoffteknisk utstyr som pumper, tanker og terminaler. Nye kontrakter gjorde til at dette eierskapet skulle overføres til stasjonseier, og i august 2010 ble gamle tanker og pumper fjernet av Esso og nytt utstyr ble lagt ned av oss. Samtidig som hele tomta ble gravd opp, ble det også foretatt en stor ombygging i butikken. Da ble det fullt gatekjøkken og det ble satset mer på matsalg. I ombyggingsperioden var stasjonen stengt i tre uker og ble gjenåpnet med fyrverkeri. I årene som fulgte ble utvendig profilering skiftet ut, og i 2018 kom Synergy-profileringen på plass. Høsten 2019 kunne stasjonen markere 100 år, mattilbudet var utvidet med pizzasalg og like før jul ble den gamle smørehallen bygget om for å romme ei moderne bilvaskemaskin.